Halı yıkama sektörü

19 Şubat 2017
Halı yıkama sektörü

Halı yıkama şirketleri
Avrupa ülkelerinde yüz yılı aşkın bir zamandan beri  sektör haline gelen halı temizleme işi ülkemizde değişen sosyoekonomik yapıya paralel olarak gelişmeye başlamış, yaklaşık 35-40 yıl öncesinde büyük metropollerde, son 15 yıldır da Anadolu’nun diğer şehirlerinde çalışma alanı bulmuştur. Gerek değişen sosyoekonomik yapı gerek insanların ekonomik anlamda belirli noktaya gelmesi ve gerekse şehirlerde devam eden apartmanlaşma süreci ve çalışan bayanların artması  halı temizleme işine talebi artırmış ve adeta bir sektör olma yolunda zorlamaya başlamıştır. Ancak her yeni doğan sektörde olduğu gibi bu sektörde de belki de doğum sancısı olarak adlandırabileceğimiz belirli sıkıntılar yaşanmaktadır. Yeni bir faaliyet alanı olduğu için doğal olarak standardları henüz tam olarak bilinmemekle beraber, yetkililer tarafından da yeterince denetlenememektedir. Kontrolsüz bir şekilde büyüyen sektör, sorunlar yumağı haline gelmektedir.Bu yüzden farklı firmalarda farklı uygulamalar ve bilinçsizce yapılan yatırımlar sektör sorunlarının çözümünü güçleştirmektedir. Bu durum sektörün sağlıklı gelişmesine engel olmakla birlikte, tüketici sorunları çoğalmakta, kayıt dışı ve ruhsatsız işletmelerde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olmayan uygulamalarla doğal kaynaklar israf edilmekte, atık sularla çevre zarar görmekte, yanıltıcı sahte reklamlarla ve haksız rekabetle sektörün gelişmesi ve kayıtlı istihdam engellenmektedir. İşini düzgün yapan, yasal ve mali sorumluluklarını yerine getiren, bu işe yıllarını ve gönlünü vermiş, değişime ve gelişime açık sektör temsilcisi meslektaşlarımızın mağduriyetine sebep olunmaktadır.


Kaynak: phtyd

Diğer Yazılar

Online Halı Yıkama Nedir ?
Online Halı Yıkama Nedir ?

...

29 Ocak 2018
Türkiye’de Halı Yıkama Şirketleri
Türkiye’de Halı Yıkama Şirketleri

Evinizi ve...

29 Ocak 2018
En Ucuz Ev Temizliği Fiyatları
En Ucuz Ev Temizliği Fiyatları

Ev temizliği...

29 Ocak 2018
Evinizin güzel kokması için ...
Evinizin güzel kokması için ...

Eviniz Mis Gibi...

12 Mayıs 2017

Vakit!

Zamandan Tasarruf Edin
Artık Temizlik işi evlerde ofislerde ve iş yerlerinde temizlik şirketleri tarafından yapılarak zamandan kazanç elde edilmektedir. Buradan hareketle sunmuş olduğumuz temizlik faaliyetlerindeki hedef; Evlerde, bayanların ve ev halkının iş hayatından geri kalan zamanda, temizliğe harcayacakları zamanı, dinlenme ve eğlenmeye ayırarak kazanç elde etmeleridir.